שרותי בריאות

פריסת רופאים ושרותים בהתאם לפריסת המבוטחים היא קריטית להתנהלות של שרותי בריאות. בנוסף מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מסייעות רבות במיפוי, ניתוח ומניעת תחלואה.