מסעדות ובתי קפה

מסעדות, בתי קפה ורשתות מזון מהיר בכל העולם, נעזרות במערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) למיפוי, הצלבה וניתוח של פריסת הלקוחות, מסעדות הרשת, מסעדות המתחרים ונתונים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים למגוון יישומים עסקיים: